Sveriges Byggindustrier

Här kan du läsa de senaste nyheterna och pressreleaserna från bransch- och arbetsgivarorganisationen Sveriges Byggindustrier.

Anna Lönn Lundbäck har utsetts till ny regionchef för Sveriges Byggindustrier Väst. Lönn Lundbäck kommer närmast från en tjänst som regionchef för Hyresgästföreningen i Västra Sverige. - Vi är väldigt glada att kunna välkomna Anna Lönn Lundbäck till Sveriges Byggindustrier. Annas kombination av gedigen branschkunskap och ledarerfarenhet kommer att vara viktiga i vårt fortsatta arbete att göra byggbranschen attraktiv, sund och säker, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd Sveriges Byggindustrier. Anna Lönn Lundbäck ersätter Andreas Brendinger som tidigare har lämnat regionchefsrollen.... Läs mer

Byggkonjunkturen är relativt stark över hela landet. I alla län ökar bygginvesteringarna under prognosperioden 2017-2018. Det visar Sveriges Byggindustriers nya konjunkturrapport. Stockholm är den enskilt största byggmarknaden men den kraftigaste uppgången noteras i Södermanlands och Blekinge län. Västernorrlands och Jämtlands län får en något svagare utveckling över prognosåren. – Det är framför allt bostadsbyggandet som avgör hur stark eller svag den länsvisa utvecklingen blir. För att bostadsproduktionen ska bli kvar på en jämn och hög nivå även i framtiden är en fortsatt utbyggnad av... Läs mer

Svensk ekonomi växer och högkonjunkturen i byggindustrin fortsätter. Det visar Sveriges Byggindustriers nya konjunkturrapport. - Investeringarna i bostäder, infrastruktur och offentliga lokaler, såsom förskolor och sjukhus, ökar med 12 procent under 2017. Det är den kraftigaste investeringsökningen på mer än ett decennium, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Sveriges Byggindustrier. I år påbörjas byggandet av 73.500 nya bostäder. Samtidigt finns en rad nya förslag som försvårar för den kommande bostadsproduktionen. - För 2018 är prognosen 65.300 nya bostäder. Det är ett tapp på 8.... Läs mer

Arbetsgivar- och branschorganisationerna Sveriges Byggindustrier och Installatörsföretagen tar nu över huvudmannaskapet för handledarutbildningen ENERGIBYGGARE – en utbildning i energieffektivt byggande, installations- och renoveringsarbete samt förnybar energianvändning. ENERGIBYGGARE vänder sig till alla som är verksamma i bygg- och installationsbranschen. Efter genomförd handledarutbildning ska deltagarna kunna fungera som handledare för sina arbetskamrater inom det egna företaget. -          Bygg- och installationsföretagen är nödvändiga i arbetet med att sänka Sveriges... Läs mer

Fem lyckliga bygglärlingar får åka till Rom för att besöka alla mäktiga sevärdheter i staden. Bakom stipendierna, som sedan 1967 delas ut till de bästa bygglärlingarna i södra Skåne, står Malmö-Lunds Byggmästareförening och Sveriges Byggindustrier. Under våren har företag och skolor nominerat de lärlingar som de ansåg gjort sig förtjänta av utmärkelsen Årets bygglärling. De som valdes ut var: · Alexander Jönsson - murare på JM · Adam Kristensson - murare på Mur- och Putsspecialisten · Oliver Lööw - träarbetare på Thage i Skåne AB · Ann-Sofie Nilsson - träarbetare på Nimab... Läs mer

Sveriges Byggindustrier lanserar nu sin andra och breddade säkerhetsutbildning på nätet – Safe construction training. Bakom utbildningen, som tills vidare är gratis, står i princip hela bygg- och anläggningsbranschen – från små och medelstora till större företag. Målet är att kursen ska fungera som en branschstandard och sätta ribban för lägsta acceptabla kunskapsnivå för alla som jobbar i branschen, såväl yrkesarbetare som tjänstemän. Den är lämplig som säkerhetsintroduktion på byggarbetsplatser samt på yrkesutbildningar – från gymnasium till yrkeshögskola och ingenjörsutbildningar. -... Läs mer

Tomas Eneroth har i dag utsetts till ny infrastrukturminister. Sveriges Byggindustrier hälsar Eneroth välkommen till en viktig befattning med många stora utmaningar framöver. -          Infrastrukturfrågorna är mycket angelägna och viktiga för Sverige. Inte minst krävs det ytterligare medel för att vi tillsammans ska kunna skapa förutsättningar för att bygga så mycket infrastruktur som möjligt för skattebetalarnas pengar. Allt för att skapa det långsiktigt hållbara samhället. Vi välkomnar Tomas Eneroth i hans nya tjänst och ser fram emot ett gott samarbete, säger Lars Redtzer, ansvarig för... Läs mer

Ny lagstiftning samt ökade krav från beställare gör att allt fler företag tydligare måste redovisa sitt hållbarhetsarbete. Sveriges Byggindustrier har märkt en växande efterfrågan hos byggföretag på stöd i hållbarhetsfrågorna. Tillsammans med byggföretagen Åke Sundvall Byggnads AB och Dipart Entreprenad AB har de startat ett projekt som ska resultera i byggbranschens guide till små och medelstora företag för hur de kan hållbarhetsrapportera. Från och med årsskiftet finns ett lagkrav på att hållbarhetsrapportera för alla företag av en viss storlek. Det kommer att direkt påverka många företag... Läs mer

Stipendier till duktiga byggelever

Byggnadsindustrins Yrkesnämnd Stockholm Gotland delar ut tretton stipendier till duktiga elever på gymnasiets bygg- och anläggningsprogram. Stipendiaterna har blivit utvalda för utmärkta insatser under utbildningen och som en uppmuntran till det framtida yrkeslivet i byggbranschen. BYN-stipendiet delas ut till en tredjeårselev på bygg- och anläggningsprogrammet i en branschrekommenderad skola inom Stockholms och Gotlands län. Skolorna väljer själva ut stipendiaterna baserat på följande kriterier: - god kompetens: godkäda betyg i alla ämnen, yrkesskicklighet - bra attityd: säkerhet och... Läs mer

Trots högkonjunkturen ökar konkurserna i byggindustrin. Nya siffror från kreditvärderingsföretaget UC visar att konkurserna är 17 procent fler jämfört med förra året. En stor anledning är det försämrade ROT-avdraget. - De mindre ROT-jobben har försvunnit i vissa delar av landet sedan årsskiftet 2016. Detta syns nu i form av den ökade andelen konkurser, konstaterar Björn Wellhagen, näringspolitisk chef, Sveriges Byggindustrier. Enligt Sveriges Byggindustriers årliga ROT-enkät anser sju av tio medlemsföretag att marknaden för ROT-tjänster bromsar in. Efterfrågan på vita tjänster sjunker och... Läs mer

Finansinspektionen går inte vidare med ett eventuellt skuldkvotstak.  Det står klart efter att FI:s generaldirektör Erik Thedéen på onsdagen presenterade förslaget om strängare amorteringsregler för hushåll som lånar mer än 4,5 gånger årsinkomsten. - Om FI:s förslag blir verklighet kommer det att bli påtagligt för många löntagare. 4,5 gånger årsinkomsten motsvarar t ex 1,2 miljoner för en barnskötare. Det blir ännu svårare för förstagångsköpare att etablera sig på bostadsmarknaden. Bristen på rörlighet i det befintliga beståndet förstärks och hushållens marginaler sjunker. Däremot är det... Läs mer

Idag presenterade regeringen att en utredning av stridsåtgärdsrätten i syfte att värna kollektivavtalets ställning på den svenska arbetsmarknaden tillsätts. – Det är mycket bra att regeringen utreder konfliktreglerna men vi hade gärna sett att även sympatiåtgärder hade omfattats av utredningen. Att hitta en rimligare balans är avgörande för den svenska modellens framtid, säger Mats Åkerlind, tf vd och förhandlingschef på Sveriges Byggindustrier. – Det är uppenbart att de generösa konfliktreglerna missbrukats under årens lopp. Det är helt oacceptabelt. Förra året drabbades våra... Läs mer

Sverige behöver helt nya städer en bit utanför storstäderna. Det menar Göran Cars, professor i stadsplanering vid Kungliga Tekniska Högskolan, som på uppdrag av Sveriges Byggindustrier tagit fram en tankeartikel om infrastruktursatsningar som motor för framtida bostadsbyggande. ”Bortsett från produktionsstöd och subventioner till enskilda hushåll är infrastrukturinvesteringar ett tredje sätt att få igång byggandet. Inte minst spårbunden trafik kan göra platser som i dag upplevs som oattraktiva mer tillgängliga. Där finns en stor potential”, kommenterar Lars Redtzer, infrastrukturansvarig på... Läs mer

I samband med årets Byggstämma valdes Svante Hagman, NCC AB, till ny förbundsordförande för Sveriges Byggindustrier. - Det ska bli mycket spännande att leda Sveriges Byggindustrier in i framtiden. Två viktiga framtidsfrågor för oss som bransch är hur vi skapar en sund konkurrens och en hållbar samhällsutveckling. Det är inte minst viktigt eftersom byggbranschen idag utvecklas mycket snabbt och samhällets behov av nya bostäder, vägar och järnvägar är större än på länge, säger Svante Hagman, ny förbundsordförande för Sveriges Byggindustrier. - En annan viktig fråga är kompetensförsörjning.... Läs mer

Idag presenterar arbetsförmedlingen ny statistik kring arbetsmarknadsläget. För första gången sedan 2013 stiger antalet arbetslösa. Antalet långtidsarbetslösa, det vill säga personer som varit utan arbete i 12 månader eller mer, fortsätter att öka. På ett år har antalet långtidsarbetslösa ökat med drygt 3 000 personer och uppgår nu till 149 000 personer. – Vi ser med stigande oro på den tudelade arbetsmarknaden där arbetslösheten ökar samtidigt som det råder kompetensbristen inom byggbranschen. För att få fram de över 700 000 nya bostäder som krävs inom tio år behövs det också fler folk som... Läs mer

Sveriges Byggindustriers tillförordnade vd Mats Åkerlind har idag blivit inbjuden av statsminister Stefan Löfven samt bostadsminister Peter Eriksson för att diskutera kompetensförsörjning inom byggbranschen. -  Det råder stor brist på kompetens inom byggbranschen där över 60 procent av våra medlemsföretag uppger att bristen på just arbetskraft är ett hinder för att de ska kunna växa. För att klara kommande åldersavgångar behöver vi över 40 000 nya medarbetare och för att överhuvudtaget klara av att bygga bort bostadskrisen behöver vi många fler. Det är en stor utmaning både för oss men också... Läs mer

Trots rekordhög byggtakt ökar bostadsbristen i kommunerna. Enligt Boverket råder underskott på bostäder i 255 av 290 kommuner. Bilden bekräftas av tillfrågade kommunpolitiker i en ny undersökning som Demoskop utfört på uppdrag av Sveriges Byggindustrier. ”Hela 92 procent av kommunpolitikerna anser att behovet att bygga nya bostäder i deras kommun är mycket stort eller stort. Det finns också en betydande oro över hinder för nybyggnation.”, säger Björn Wellhagen, näringspolitisk chef, Sveriges Byggindustrier. Moderater mest bekymrade för överklaganden av bygglov  Kommunpolitiker... Läs mer

På uppdrag av Sveriges Byggindustrier har Demoskop intervjuat 4 181 kommunpolitiker om bristen på bostäder och hinder för bostadsbyggande. Hela 92 procent av kommunpolitikerna anser att behovet att bygga nya bostäder i deras kommun är mycket stort eller stort. Det finns också en betydande oro över hinder för nybyggnation. Örebro sticker ut som en av regionerna där kommunpolitikerna ser brist på anbudsgivare som ett stort hinder för bostadsbyggande. Medelvärdet på ett index från ett till fem är 3,5, vilket är en bra bit över snittet på 3,0. ”Kommuner och länsstyrelser måste göra en mer... Läs mer

På uppdrag av Sveriges Byggindustrier har Demoskop intervjuat 4 181 kommunpolitiker om bristen på bostäder och hinder för bostadsbyggande. Hela 92 procent av kommunpolitikerna anser att behovet att bygga nya bostäder i deras kommun är mycket stort eller stort. Det finns också en betydande oro över hinder för nybyggnation. Jämtland sticker ut som en av regionerna där kommunpolitikerna ser hushållens möjlighet att ordna med finansiering som ett stort hinder för bostadsbyggande. Medelvärdet på ett index från ett till fem är 3,5, vilket är en bra bit över snittet på 3,1. ”Rikspolitiken... Läs mer

På uppdrag av Sveriges Byggindustrier har Demoskop intervjuat 4 181 kommunpolitiker om bristen på bostäder och hinder för bostadsbyggande. Hela 92 procent av kommunpolitikerna anser att behovet att bygga nya bostäder i deras kommun är mycket stort eller stort. Det finns också en betydande oro över hinder för nybyggnation. Värmland sticker ut som en av regionerna där kommunpolitikerna ser strandskyddsregler som ett stort hinder för bostadsbyggande. Medelvärdet på ett index från ett till fem är 3,8, vilket är en bra bit över snittet på 3,2. ”Kommuner och länsstyrelser måste göra en mer... Läs mer